Postanowienie wstępne.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:


1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron z siedzibą w Radziechowach, NIP 5532555600, REGON .


2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@lightsmylove.pl


3)     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4)     Na podstawie dodatkowych i opcjonalnych zgód, które mogą Państwo wyrazić w osobnych oświadczeniach, Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.


5)     Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych.


6)     Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj.:


       1.       Podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Państwu zakupiony w sklepie towar.
       2.       Hosting sklepu na rzecz Sprzedawcy:


Kreatywne Studio Reklamowe Krzysztof Ficek
ul. Stawowa 15d
34-300 Żywiec
NIP: 553 249 01 54 


7) W przypadku założenia konta w sklepie lightsmylove.pl Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa konta.


8)    W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji w sklepie lightsmylove.pl Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia – nie dłużej niż 1 miesiąc od momentu ich przekazania.


9)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.


Polityka prywatności zawiera obowiązujące w sklepie zasady zbierania i wykorzystywania Państwa danych, przy składaniu przez Państwa zamówień na oferowane przez Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron towary i usługi. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.


Zasady przetwarzania danych osobowych przez Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron


1.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron, jako administratora danych, do przetwarzania Państwa danych osobowych.
2.     Wyrażenie przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Państwu korzystanie z wybranych funkcjonalności sklepu, np. na formularzu.
3.     Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron, nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Państwa zgody, lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Prawa


    Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu powinni się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontakt@lightsmylove.pl


1.   Mają Państwo Prawo w każdej chwili do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody.
2.     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
3.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.     Mają Państwo prawo w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter.
5.     Mają Państwo prawo rezygnacji z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.


Środki techniczne stosowane przez Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron


1.     Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
2.     Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
3.     Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem sklepu anonimowo lub pod pseudonimem z wyłączeniem korzystania z usługi Newsletter. Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.
4.     Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z sklepu.
5.     Samo przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.


Kontakt


Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące  "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres:


Lights My Love S.C. Anna Prochownik Lucyna Gawron


ul. Stanowa 1
34-381 Radziechowy


e-mail: kontakt@lightsmylove.pl